Kontaktní adresa :
Petr Šustek
Osvobození 21
682 01 Vyškov
telefon: 608 805 100
e-mail: esotaxi@seznam.cz


ReferenceFirma Lohmann & Rauscher, Slavkov u Brna

Firma Quantum, a.s., Vyškov

Firma Fritzmeier, s.r.o., Vyškov

G Hotel, Luleč

Hotel Dukla, vyškov